Alkmaars dichtersgilde

geschreven ter gelegenheid van Monumentendag 2012

Parapluboom
(Platanus hispanica)

Fiere spanjool midden op het veld
je armen wijd gespreid bieden bescherming
aan eenieder die schuilen wil bij jou
Klimmend in je kromme takken
droomt Alkmaar’s jeugd haar avontuur

Zonlicht maal je tot gouden glitter,
klaterwater filtert je dichte bladerkruin
tot spettermuziek van dikke droppels op gras,
in alle winden ruisel je jouw verhaal
Je bast is getekend met prille liefde 

Anders dan vroeger landgenoten ben je
vreedzaam naar hier gekomen, geworteld
tot gekroonde koning van het bos. Vreemdeling.
Exoot, bespeeld door inlanders in hart en Hout

Mocht Alkmaar door jouw ogen zien! 

©  Adriaan van IJperen