Alkmaars dichtersgilde

geschreven ter gelegenheid van de onthulling op 8 oktober 2011 van de gerestaureerde gewelfschilderingen van Jacob Cornelisz. van Oostsanen over het Laatste Oordeel in de Grote Sint Laurenskerk

HET LAATSTE OORDEEL

Serafijnen, Cerubijnen
regenbogen, Satans licht
Hooggeboren heer Oostsanen
schilder in Gods aangezicht.
 
Zondige zielen, vloekers
in hun laatste bange uur
branden in zijn ogen zwart
Satan stookt het hellevuur.
 
Angelus Michaël verlicht,
zijn scepter en weegschaal zweven.
Maria, zij bezweert
Oostsanens hel en Hemels Leven.

 

©  Thea Houtenbos