Alkmaars dichtersgilde

geschreven voor de opening van Boom, Ben zoekt verhalen, een project van
Het Zuidelijk Toneel en Stichting Nieuwe Helden, 8 juli 2011 

BOOM MET MIJ

Mijn boom heeft oog voor wolken,
looft weiden, prijst vederlicht gefluit.
Zijn vingerig groen graait naar lucht,
praat als de wijze niet tegen
de stroom; mijn boom doet wat hij
moet: luisteren, ruisen, fluisteren, 
 
over brieven nooit verstuurd.
Hij verhaalt wat verwijlt, verloopt,
droomt; hij zaait zonnestralen en
een stem die zegt: eeuwig mijn 
liefste; hij hoedt wat klinken moet;
kent van blad het zachte vel.
 
Hij is mijn regen en mijn lucht,
mijn goede aarde. Zoals ik hem,
kent hij mij, houdt hij mij in groei,
in jaren. In zijn mompelend blad
waait geheugen, zijn takken werpen
netten om grond te weten.
 
Hoor in schubbenbast, in takken
tast gevangen, de adem van
mijn bestaan. Waar ik mij, ik jou
versta in luwe woorden licht
er leven, draagt het verhaal
mij in bruiloftshanden, even.


©  Margreet Schouwenaar